Program

07.30

Arenan öppnar för möjlighet att iordningställa respektive utställningsplats

08.15

Gemensam mingelfika/info

08.45

Del 1 i B2B-eventet

10.15

En kort paus

10.30

Del 2 i B2B-forumet

12.00

Gemensam lätt lunch

13.30

Avslutas B2B-mässan